RT @SportTG4: Beidh Peil na mBan beo ar @TG4TV & ar Facebook Sport TG4 amárach #properfan @SligoLGFA v @tyroneladies @corkladies v @Mayo_L…

RT @SportTG4: Beidh Peil na mBan beo ar @TG4TV & ar Facebook Sport TG4 amárach #properfan
@SligoLGFA v @tyroneladies
@corkladies v @Mayo_L…