Today on @SportTG4 is Peil na mBan BEO @LadiesFootball @SligoLGFA v @tyroneladies @corkladies v @Mayo_LGFA pic.twitter.com/45c11LZHMb

Today on @SportTG4 is Peil na mBan BEO @LadiesFootball
@SligoLGFA v @tyroneladies
@corkladies v @Mayo_LGFA pic.twitter.com/45c11LZHMb